Tuyển Dụng Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Công việc:
– Nhận sự chỉ đạo của Phó Giám đốc sản xuất, Ban giám đốc, truyền đạt lại cho nhân viên trong bộ phận hiểu và thực hiện.

– Tiếp nhận và xác nhận các đơn đặt hàng với các bộ phận liên quan.

– Lập và ban hành KHSX, chỉ thị sản xuất; kế hoạch nguyên vật liệu; kế hoạch mua hàng; kế hoạch giao hàng theo các biểu mẫu quy định như BM05, BM08,…

– Theo ddi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tiến độ sản xuất; kế hoạch nguyên vật liệu; kế hoạch mua hàng; kế hoạch giao hàng, tiến độ giao nhận hàng.

– Báo cáo kế hoạch, tiến độ sản xuất; kế hoạch nguyên vật liệu; kế hoạch mua hàng; kế hoạch giao hàng, tiến độ giao – nhận hàng của các bộ phận hàng ngày, tuần, tháng hoặc khi được yêu cầu; Báo cáo thay đổi bất thường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

– Tính toán năng lực sản xuẩt và phối hợp với bộ phận sản xuất để bố trí hoạt động, con người, máy móc sản xuất hiệu quả và hợp lý.

– Quản lý, điều hành tổ kho và tổ bốc xếp thực hiện chức năng nhiệm vụ của các tổ đó.

– Xem xét đánh giá, định hướng cho công việc cho nhân viên của bộ phận.

– Hợp tác, phối hợp các bộ phận liên quan như kinh doanh, mua hàng, điều độ xe,… để thực hiện tốt nhất công việc.

– Thực hiện theo chủ trương chính sách của Công ty.

– Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu xuất công việc.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Phó Giám đốc sản xuất, Ban giám đốc và chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc sản xuất, Ban giám đốc.

– Điều hành, giám sát giúp đỡ quá trình làm việc của nhân viên.

– Đánh giá kết quả thực hiện công việc của cấp dưới.

– Đề xuất với Ban Giám đốc Nhà máy về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến các hoạt động sản xuất, đáp ứng đơn hàng cho khách hàng.

– Được quyền xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

– Được quyền từ chối giải quyết những yêu cầu sai quy định.

– Đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật lao động theo qui định của Công ty.

– Được phép đề nghị Quản đốc, phó Quản đốc, trưởng/ phó ca, tổ trưởng sản xuất dừng máy hoặc đưa máy vào hoạt động tuỳ theo nhu cầu hàng hoá cần sản xuất.

– Được phép từ chối đơn hàng của Phòng Kinh doanh trong trường hợp vượt quá năng lực đáp ứng của Nhà máy hoặc thiết bị máy móc đang hỏng hóc, gặp sự cố hoặc các đơn hàng không đúng theo quy định của công ty.

– Yêu cầu các thủ kho cung cẩp số liệu về xuất nhập hàng hoá khi cần thiết.

– Duyệt đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

– Duyệt cho nhân viên cấp dưới nghỉ ốm hoặc nghỉ việc riêng.

Yêu Cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, kể toán hoặc có kinh nghiệm về quản lý sản xuẫt, lập kế hoạch sản xuất.

– Sử dụng thảnh thạo tin học văn phòng.

– Đã từng làm nhân viên kinh doanh, điều độ từ 1 năm trở lên.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm cao trong công việc.

– Có khả năng quản lý, điều hành.

– Có tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

– Có kỹ năng lập kế hoạch.

Quyền Lợi:
– Mức lương: Lương thỏa thuận + Thưởng theo hiệu quả công việc.

– Thưởng theo năng lực và chế độ riêng của Công ty.

– Hưởng trợ cấp tiền ăn.

– Được tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ tay nghề, kiến thức chuyên môn.

– Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn …

– Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước – du lịch – chăm sóc sức khỏe hàng năm

Liên Hệ:
Email: tuyendung@dag.com.vn
SDT: 0936195988