THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mã công việc vị trí cần tuyển Ngày hết hạn số lượng nơi làm việc
DAG2021 Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Tại Nhà Máy SMW – Ngọc Hồi (Thanh Trì) 20/12/2021 100 Cụm CN Ngọc Hồi
DAG2021 Nhân Viên Kinh doanh 20/12/2021 01 Cụm CN Ngọc Hồi (Thanh Trì)
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Admin 15/12/2021 01 TP.HCM; Cụm CN Ngọc Hồi (Thanh Trì)
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Kho 30/11/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng 30/11/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng 30/11/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Cơ Điện 30/11/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Công Nhân Lao Động 30/11/2021 20 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Thuế 20/11/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Marketing 30/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Trade Marketing 30/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Admin 15/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Sales Admin 15/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp 01/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp 30/09/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất 31/08/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng 31/08/2021 06 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Thủ Kho 31/08/2021 02 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Cơ Điện 31/08/2021 02 Hà Nam
DAG2020 Trợ lý sản xuất (tiếng Trung) – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Trưởng Nhóm Mua Hàng – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Chuyên Viên Mua Hàng (tiếng Trung) – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Phó Giám Đốc Nhà Máy – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội; Hà Nam
DAG2020 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 02 Hà Nội


      Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
     Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
      Mobile : 0936 195 988
      Email: Tuyendung@dag.com.vn