THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mã công việc vị trí cần tuyển Ngày hết hạn số lượng nơi làm việc
DAG2020 Trợ lý sản xuất (tiếng Trung) 24/04/2021 1 Hà Nội
DAG2020 Trưởng Nhóm Mua Hàng 24/04/2021 1 Hà Nội
DAG2020 Tuyển Dụng Công Nhân Lao Động 24/04/2021 50 Hà Nam
DAG2020 Chuyên Viên Mua Hàng (tiếng Trung) 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Phó Giám Đốc Nhà Máy 24/04/2021 01 Hà Nội; Hà Nam
DAG2020 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu 24/04/2021 02 Hà Nội
DAG2020 Nhân viên Kinh doanh 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Sales Admin 24/04/2021 01 Hà Nội


      Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
     Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
      Mobile : 0936 195 988
      Email: Tuyendung@dag.com.vn