THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mã công việc vị trí cần tuyển Ngày hết hạn số lượng nơi làm việc
DAG2020 Trợ lý sản xuất (tiếng Trung) 24/08/2020 1 Hà Nội
DAG2020 Trưởng Nhóm Mua Hàng 24/08/2020 1 Hà Nội
DAG2020 Tuyển Dụng Công Nhân Lao Động 24/12/2020 50 Hà Nam
DAG2020 Chuyên Viên Mua Hàng (tiếng Trung) 24/08/2020 01 Hà Nội
DAG2020 Phó Giám Đốc Nhà Máy 24/08/2020 01 Hà Nội; Hà Nam
DAG2020 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu 18/08/2020 02 Hà Nội
DAG2020 Nhân viên Kinh doanh 18/08/2020 01 Hà Nội
DAG2020 Sales Admin 18/08/2020 01 Hà Nội


  Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
 Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
  Mobile : 0936 195 988
  Email: Tuyendung@dag.com.vn