THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mã công việc vị trí cần tuyển Ngày hết hạn số lượng nơi làm việc
DAG20186 CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH 28/02/2018 01 Hà Nội
DAG20181 CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH ISO 31/01/2018 01 Hà Nội
DAG20182 TRỢ LÝ PHÓ CHỦ TỊCH ( CHỈ TUYỂN NỮ) 15/02/2018 01 Hà Nội
MACV-012 Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án 08/12/2017 2 Hà Nội
DAG20185 KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT 28/02/2018 1 Hà Nội/ Hà Nam
DAG20184 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 28/02/2018 1 Hà Nội
MACV-009 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BÁN LẺ KHU VỰC HÀ NỘI 28/02/2018 5 Hà Nội