DAG day chuyen san xuat thanh profile

GIẢI THƯỞNG - CHỨNG CHỈ

Nhựa Đông Á Top 500 doanh nghiep 2020
DAG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng
DAG nhận bằng khen thủ tướng chính phủ

DỰ ÁN - SẢN PHẨM MỚI

DAG san pham moi Tam Tu Nhua
DAG san pham moi Tam Op Tuong Nano
Dự Án - Sản Phẩm Mới nhựa Đông Á tấm mica acrylic

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI