Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Công việc:

– Đề xuất với Ban Giám đốc Nhà máy về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến các hoạt động của phòng nhằm thực hiện hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của Phòng.

– Được quyền xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

– Được quyền từ chối giải quyết những yêu cầu sai quy định.

– Đề xuất áp dụng các hình thức kỷ luật lao động hoặc khen thưởng theo qui định của Công ty.

– Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tài liệu về các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn trong công thức sản xuất và cập nhật kịp thời những thông tin về đánh giá chất lượng từ phía khách hàng.

– Có trách nhiệm kiểm soát, thực hiện các công việc kiểm tra chất lượng Thành phẩm. Báo cáo cấp trên và các phòng ban liên quan đúng theo quy định.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và nhập kho đến khi giao tới khách hàng.

– Trách nhiệm vận hành, giữ gìn bảo quản các trang thiết bị phục vụ trong quá trình kiểm tra chất lượng.

– Quản lý và theo dõi các sản phẩm mẫu chuẩn và mẫu NVL nhập kho.

– Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng trong xử lý các công việc được giao.

– Chủ động đề xuất với cấp trên hoặc Ban Giám đốc Nhà máy trong việc xử lý công tác chuyên môn.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên khi cần thiết.

– Kiểm tra đánh giá nguyên vật liệu đầu vào (khi được giao nhiệm vụ trực tiếp).

– Kiểm soát chất lượng sản phẩm đúng theo các quy trình, tiêu chuẩn, bản vẽ.

– Tự chủ trong công việc đã được giao, không chờ giao việc.

– Ghi chép đầy đủ thông số vào biểu mẫu báo cáo đối với mỗi lần thử nghiệm, kiểm tra.

– Chịu trách nhiệm về các sản phẩm lỗi và Lập các biên bản xử lý tại các bộ phận Sx gây lỗi, sự cố máy…

– Tổng hợp báo cáo hàng ngày tới cấp trên và BGĐ theo đúng thời gian quy định.

Yêu Cầu:
– Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành hoá chất hoặc có kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng.

– Đã làm việc ở các vị trí tương đương.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm tiền án, tiền sự và các tệ nạn xã hội.

Quyền Lợi:
– Mức lương: Lương thỏa thuận + Thưởng theo hiệu quả công việc.

– Thưởng theo năng lực và chế độ riêng của Công ty.

– Hưởng trợ cấp tiền ăn.

– Được tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ tay nghề, kiến thức chuyên môn.

– Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn …

– Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước – du lịch – chăm sóc sức khỏe hàng năm

Liên Hệ:
Email: tuyendung@dag.com.vn
SDT: 0936195988