ubnd 2014

Ông Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện các đơn vị nhận bằng khen và cờ thi đua của
UBND Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện các đơn vị nhận bằng khen và cờ thi đua của
UBND Thành phố Hà Nội

Both comments and trackbacks are currently closed.