Thư ký Phó Chủ tịch (Chỉ tuyển nữ)

Công việc:

A. Trợ Lý PCT HĐQT
1.Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các phòng, bộ phận, đơn vị thông qua các báo cáo của từng phòng, bộ phận, đơn vị, từ đó tham mưu kịp thời cho PCT HĐQT các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.
2..Tham vấn cho các Trưởng phòng, bộ phận, đơn vị trong việc lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong từng thời kỳ/ giai đoạn phù hợp
3. Phối hợp, hỗ trợ các phòng, bộ phận, đơn vị trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo,….
B. Giúp PCT HĐQT thực hiện công việc hàng ngày
1.Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trong công ty trình PCT HĐQT phê duyệt
2. Truyền đạt thông tin của PCT HĐQT tới các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và nhận thông tin phản hồi trong công ty cho PCT HĐQT
3.Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của PCT HĐQT, chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của PCT HĐQT
4.Ghi chép và sắp xếp các chương trình và thời gian họp của PCT HĐQT với các đối tác. Chuẩn bị các chuyến đi công tác của PCT HĐQT. Chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, gặp gỡ của PCT HĐQT với các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và đối tác
5. Kiểm tra, ký nháy vào toàn bộ các công văn, giấy tờ, văn bản, quyết định do công ty ban hành trước khi trình PCT HĐQT.
6.Thay mặt giải quyết các công việc khi có ủy quyền từ PCT HĐQT

Yêu cầu:

  • Nữ , Tuổi từ 30 – 45 tuổi ( Không tuyển nhân sự dưới 30 tuổi)
  • Tốt nghiệp : Đại học các ngành liên quan như Kinh tế; Kế toán
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc kế hoạch tại công ty sản xuất
  • Chịu được áp lực công việc
  • Có kỹ năng về lập kế hoạch,
  • Chịu khó chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc
  • Tin học văn phòng tốt