THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Job code Job position Expiration date Numbers Workplace


  Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
 Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
  Mobile : 0936 195 988
  Email: Tuyendung@dag.com.vn