Thông Báo: Thay đổi chất liệu màng dán Thanh Profile » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Thông Báo: Thay đổi chất liệu màng dán Thanh Profile

logo Nhựa Đông Á DAG

Tập Đoàn Nhựa Đông Á (DAG) xin trân trọng thông báo: Chất liệu màng dán Thanh Profile DAG sẽ được thay đổi từ nền trắng sang nền bạc. Thay đổi này sẽ được DAG thực hiện đồng loạt từ ngày 01/10/2019.

Thay đổi chất liệu màng dán thanh profile DAG từ nền trắng sang nền bạc
Thay đổi chất liệu màng dán thanh profile DAG từ nền trắng sang nền bạc

 

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Email us

1900636869