Tập Đoàn Nhựa Đông Á Thông Báo Thay Đổi Chất Liệu Bao Bì Tấm Trần Thả - DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Thông Báo Thay Đổi Chất Liệu Bao Bì Tấm Trần Thả

Tập Đoàn Nhựa Đông Á (DAG) xin trân trọng thông báo: Bao bì Tấm Trần Thả DAG sẽ được thay đổi từ nền trắng sang nền màu vàng nâu. Thay đổi này sẽ được DAG thực hiện đồng loạt từ ngày 01/10/2019.

 

Tập Đoàn Nhựa Đông Á