dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

Thanh Proflie của DAG được cấp dấu hợp quy

Dấu hợp quy (CR) là dấu hiệu nhận biết dễ dàng giúp người tiêu dùng lựa chọn bàn là chính hãng và an toàn.

Chứng nhận hợp quy: Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

DAG đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho Thanh Profile với nhãn hiệu Sea Profile và Shide Profile từ năm 2018 đến năm 2021.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật DAG phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Chứng nhận hợp quy nhãn hiệu Shide Profile của DAG
Chứng nhận hợp quy nhãn hiệu Shide Profile của DAG
Chứng nhận hợp quy nhãn hiệu Sea Profile của DAG
Chứng nhận hợp quy nhãn hiệu Sea Profile của DAG
Chào Mừng Bạn Đến Với DAG

Email us

Zalo

1900636869