Thông Báo giao dich mua cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

Thông Báo giao dich mua cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

logo Nhựa Đông Á DAG
16/09/2020
Thông Báo giao dich mua cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– Thông Báo giao dich mua cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869