dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

Tài liệu ĐHCĐ 2021: Phần 03. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình Tổng và các tờ trình, Tờ trình của Ban kiểm soát và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Phiếu

Tài liệu ĐHCĐ trực tuyến thường niên năm 2021:

Phần 03. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình Tổng và các tờ trình, Tờ trình của Ban kiểm soát và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Phiếu

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem file đính kèm

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869