dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

Tài liệu ĐHCĐ 2021: Phần 01. Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2021, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2021

Danh sách tài liệu ĐHCĐ trực tuyến thường niên năm 2021:

Phần 01. Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2021, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2021.

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem file đính kèm

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869