Tập Đoàn Nhựa Đông Á DAG: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Phát hành cổ phiếu thưởng. Thông tin chi tiết vui lòng trong file đính kèm.

Bài viết thuộc danh mục .

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869