DAG thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

logo Nhựa Đông Á DAG

Ngày 11/03/2020

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm bên dưới

VSD-DAG Công văn chốt danh sách cổ đông

 

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869