dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2015)
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-4) 3689 1888
4. Số Fax: (84-4) 3686 1616
5. Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
– Số lượng đăng ký chào bán: 5.250.000 cổ phần, trong đó:
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 687.500 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện 5%/ vốn điều lệ (mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)
Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.437.500 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua, 04 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
Chào bán cho đối tác chiến lược: 1.125.000 cổ phần

– Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
Đối với cổ phiểu để trả cổ tức năm 2013: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Đối với cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn từ bỏ quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm cuối quý gần nhất trước khi thực hiện chào bán, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 49.928.125.000 đồng
7. Mục đích huy động vốn
– Đầu tư nhà máy sản xuất thanh uPVC
– Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
8. Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần (cho cổ đông hiện hữu) và 13.825 đồng/cổ phần (cho cổ đông chiến lược)
9. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
10. Thời hạn nhận đăng ký mua:
– Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015
– Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 13/03/2015 đến ngày 07/04/2015
– Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 13/03/2015 đến 20/03/2015

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
– Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu
Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản
Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội và nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa.
– Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại: 04 3689 1818
Fax: 04 3686 1616
Website: www.dag.com.vn
Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 3726 2600
Fax: 04 3726 2601
Website: www.mbs.com.vn

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
– Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Nhàn
– Tài khoản số: 4122.122001715.704.8888
– Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869