dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2015
– Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2013 mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
– Số lượng phát hành: 3.437.500 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/03/2015 đến ngày 20/03/2015
+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/03/2015 đến ngày 07/04/2015
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
+ Số tài khoản: 4122.122001715.704.8888
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Nhàn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869