dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

– Mã chứng khoán: DAG

– Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2016

– Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: từ ngày 09/08/2016 đến ngày 24/08/2016

– Nội dung lấy ý kiến:

+ Điều chỉnh phương án chỉ trả cổ tức năm 2015 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015: Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% vốn điều lệ trích từ lợi nhuận sau thuế; Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

+ Tiếp tục thực hiện phát hành 950.000 cổ phiếu cho thành viên HĐQT, BKS và cán bộ nhân viên trong công ty theo phương án đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

+ Điều chỉnh lại nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 liên quan đến việc phát hành cho cổ đông chiến lược;

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869