dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

  1. Thời gian tổ chức: Ngày 21/04/2015
  2. 2Địa điểm tổ chức: Phòng Lilac, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  3. Nội dung họp:

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

– Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014;

– Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

– Quyết định mức trả cổ tức năm 2014, phương thức thanh toán và phân phối lợi nhuận năm 2014;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trongNoidunghopDHDCD

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869