dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á ( mã Ck: DAG) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (Mã CK: DAG) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian: Ngày 25 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giầy, Hà Nội

Nội dung:

  1. a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
  2. b) Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
  3. c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
  4. d) Quyết định mức trả cổ tức năm 2013 đối với mỗi cổ phần của từng loại và phương thức thanh toán, phân phối lợi nhuận năm 2013
  5. e) Thông qua định hướng phát triển của Công ty năm 2014
  6. f) Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012
  7. g) Thông qua việc bầu bổ sung ông An Quang Hiếu thay thế ông Nguyễn Phú Thắng xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
  8. h) Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ
  9. i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu vui lòng tải trong các file dưới đây:

01_ Giaymoihop

02_ Cacgiaytocancokhithamduhop

03_ ChuongtrinhhopDHDCD2014

04_ Dangkythamdu

05_ Giayuyquyen

06_ Phieucapnhapthongtincodong

07_ Giaydieuchinhthongtin

08_Phieuthamgiaykien

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869