DAG Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

logo Nhựa Đông Á DAG

04/06/2020

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK : DAG) trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

 

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869