dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017
– Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 21/04/2017
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trước 20 ngày tổ chức ĐHĐCĐ
– Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869