dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/07/2014

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/07/2014

 

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/07/2014.

chuongtrinhop02072014

1_giaymoihopDHDCD02072014

2_GiayuyquyenhopDHDCD02072014

totrinhdhdcd02072014

Thelebieuquyettai DHDCD02072014

phieubieuquyet02072014

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869