dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG : Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Tập Đoàn Nhựa Đông Á tổ chức 20 tháng 10 cho CBCNV

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

– Nghị quyết số 03NQ-HĐQT ngày 01022023 của HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

-Thông báo số 13DAG-QHCĐ ngày 01022023 về việc Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869