DAG Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sổ hữu » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sổ hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố thông tin:
– DAG Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sổ hữu
– Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869