DAG Giải trình thay thế về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2018 đã kiểm toán » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Giải trình thay thế về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2018 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á giải trình thay thế về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC kiểm toán năm 2018.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869