DAG công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869