DAG Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2020

logo Nhựa Đông Á DAG
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2020

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

 CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

 

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869