DAG Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

logo Nhựa Đông Á DAG

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

 

DAG Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tập Doàn Nhựa Đông Á

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869