dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

– Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. – Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty. – Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với các bên liên quan.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty. - Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với các bên liên quan.

– Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
– Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty.
– Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với các bên liên quan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869