DAG Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK : DAG) trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1.2019

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– DAG Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1.2019  (DAG BCTC Q1.2019 CTY ME)

– DAG Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2019  (DAG BCTC HN Q1.2019)

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869