DAG Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK : DAG) trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1.2019

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– DAG Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1.2019  (DAG BCTC Q1.2019 CTY ME)

– DAG Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2019  (DAG BCTC HN Q1.2019)

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869