DAG Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty. » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty.

logo Nhựa Đông Á DAG
27/07/2020
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty.

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– DAG Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869