dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869