dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (cập nhật, bổ sung)

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (cập nhật, bổ sung)

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022.

2. Quy chế ĐHĐCĐ 2022.

3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS.

4. Giấy đề cử HĐQT và BKS.

5. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

6. Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung

6a. Phụ lục nội dung sửa dổi bổ sung điều lệ

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

 

 

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869