dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Cập nhật, bổ sung, đính chính) lần 02

Tập Đoàn Nhựa Đông Á khai xuân 2023 3

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cập nhật, bổ sung ):

1.Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2023

2.Bao cao HĐQT tai ĐHĐCĐ 2023

3.Bao cao TGD tai ĐHĐCĐ 2023.pdf

4.Bao cao cua BKS tai ĐHĐCĐ 2023

6.1 To trinh Thong qua cac Bao cao

6.2_To trinh Thong qua Phân phối lợi nhuận 2022

6.6 To trinh Thong qua Mien nhiem bau bo sung HĐQT

6.6 To trinh Thong qua phuong an phat hanh rieng le co phan hoan doi no

6.8 To trinh Thong qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Quy che Công ty (Sửa đổi, bổ sung)

6.8.3 Dự thao Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sua doi

6.8.4 Dự thao Quy chế hoạt động của HĐQT sua doi

6.8.5 Dự thao Quy chế hoạt động của BKS sua doi

6.9 DAG -To trinh Thong qua phuong an Phat hanh ESOP

7.Quy che De cu Ung cu Bau HDQT, BKS 2020-2025 (Dự thảo)

8.Đơn-đề-cử-ứng-cử-thành-viên-hđqt-DAG – HungPhat

8.1 So yeu li lich ứng cử viên HĐQT_Trần Việt Thắng

8.2 – Đơn-đề-cử-ứng-cử-thành-viên-hđqt-DAG – HungPhat và Sơ yếu lý lịch, bản Cam kết

9.PHIẾU BẦU, PHIEU BIÊU QUYET

10.Bien ban Hop DHDCD 2023 (Dự thảo)

11.Nghi quyet DHDCD 2023 (Dự thảo)

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869