dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: CBTT Nghị quyết số 49 về việc Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2023 và Nghị quyết số 50 về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian đi vắng kèm theo Giấy Ủy quyền số 82GUQ-HĐQT

Sản phẩm DAG được đón nhận bởi các cá nhân và doanh nghiệp

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết số 49 về việc Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2023 và Nghị quyết số 50 về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian đi vắng kèm theo Giấy Ủy quyền số 82GUQ-HĐQT

– DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 49NQ-HĐQT ngày 31122022 về việc Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2023;

– DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 50NQ-HĐQT ngày 31122022 về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian đi vắng kèm theo Giấy Ủy quyền số 82GUQ-HĐQT ngày 31122022.

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869