DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố thông tin:
– DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869