DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

logo Nhựa Đông Á DAG
28/04/2020
DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

– DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869