DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

logo Nhựa Đông Á DAG
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869