dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

DAG là Nhà đồng tài trợ sự kiện

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021, những câu hỏi nào được cổ đông gửi đến Ban Tổ chức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, sẽ được Hội đồng quản trị trả lời theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869