Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á. » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

logo Nhựa Đông Á DAG

05/05/2020

Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á. 

– Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

 

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869