dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

HƠN HAI THẬP KỶ XÂY DỰNG VÀ KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

💓Trong suốt hành trình hình thành và phát triển 22 năm qua, Tập đoàn Nhựa Đông Á đã và đang nỗ lực tạo dựng nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng, xã hội.
💓Giá trị thực cho khách hàng: Kiên định với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực, các sản phẩm vật liệu mới ra mắt phục vụ nhu cầu quảng cáo, vật liệu xây dựng công nghiệp..
💓Đóng góp cho địa phương xây dựng các nhà máy tạo công ăn việc làm cho người dân, phát triển kinh tế địa phương.
💓Uy tín với đối tác: Bằng việc kết hợp cùng nhiều đối tác đầu ngành trong nước và quốc tế, trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, tài chính, Tập đoàn Nhựa Đông Á đang cùng các đối tác mang đến giá trị vượt trội.
💓Trách nhiệm với cộng đồng: Tính đến nay, Tập đoàn Nhựa Đông Á đã đóng góp tài chính cũng như tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, phát triển nhân lực…
🌿Kiên định với các giá trị cốt lõi Uy Tín Khởi Nguồn Từ Chất Lượng , tích cực hoàn thiện hệ sinh thái, Tập Đoàn Nhựa Đông Á bền bỉ kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng, hướng đến một tương lai phát triển bền vững.
———————————
🔰TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á – UY TÍN KHỜI NGUỒN TỪ CHẤT LƯỢNG
Chào Mừng Bạn Đến Với DAG

Email us

Zalo

1900636869