THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Job code Job position Expiration date Numbers Workplace


      Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
     Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
      Mobile : 0936 195 988
      Email: Tuyendung@dag.com.vn