DAG : Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - điều chỉnh thời gian lên phương án phát hành cổ phiếu » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG : Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản – điều chỉnh thời gian lên phương án phát hành cổ phiếu

DAG xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin điều chỉnh thời gian lên phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á ( MCK : DAG ) trân trọng gửi Quý cổ đông thư xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh thời gian lên phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.
Công văn xin ý kiến cổ đông
Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn
Phiếu biểu quyết
Dự thảo Nghị Quyết HĐQT ĐHCĐ 2017 – xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết trước ngày 15/10/2017 theo địa chỉ :
– Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
– Địa chỉ : tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy , Hà Nội.
– Điện thoại : 024.3793.8686 Fax: 024.3793.8181
– Email : cbtt@dag.com.vn

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869