dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 :

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

– Mã chứng khoán: DAG

– Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

– Lý do và mục đích: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: 19/04/2018
– Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trước 20 ngày tổ chức ĐHĐCĐ
– Nội dung họp :
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chào Mừng Bạn Đến Với DAG

Email us

Zalo

1900636869