DAG Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã chứng khoán: DAG
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2017
Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: từ ngày 16/09/2017 đến ngày 15/10/2017
Địa dểm thực hiện: Tầng 9 , tháp tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung lấy ý kiến:
+ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian lên phương án thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát.

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869