DAG thiện nguyện tháng 01/2020 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG thiện nguyện tháng 01/2020

DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương

Ngày 02/01, Quỹ từ thiện NBH-DAG đã lên đường thực hiện sứ mệnh “Hạnh phúc là sẻ chia” tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

“Hạnh phúc là sẻ chia” có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ đối với những ai quan tâm đến hoạt động từ thiện của DAG bởi: “Khi yêu thương biến thành hành động bạn sẽ nhận được những nụ cười”.

DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương
DAG thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương

TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Email us

1900636869