DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hữu Quân » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hữu Quân

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hữu Quân
– DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hữu Quân
Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Email us

1900636869