DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.
– DAG Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Email us

1900636869