DAG: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT nghiên cứu phương án dòng tiền thực hiện Dự án Tây Đô » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT nghiên cứu phương án dòng tiền thực hiện Dự án Tây Đô

Tap doan nhua dong a dong tien

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT nghiên cứu phương án dòng tiền thực hiện Dự án Tây Đô

Nghị quyết HĐQT nghiên cứu phương án dòng tiền thực hiện Dự án Tây Đô

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Email us

1900636869